Ενήλικες

Εκπαίδευση Ενηλίκων

  • Εκπαίδευση πληροφορικής με πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
  • Ταχύρρυθμα τμήματα πληροφορικής
  • Πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων για ΑΣΕΠ
  • Υποβολή αιτήσεων για θέσεις εργασίας στο δημόσιο (ΑΣΕΠ)
  • Πρόγραμμα Αγγλικών για δημόσιους υπαλλήλους
  • Τηλεκατάρτιση για προετοιμασία του επιπέδου «Lower» της Αγγλικής γλώσσας και πιστοποίηση (TIE)
  • Βασικές γνώσεις διαδικτύου, χρήσης Android (Smartphone, Tablet), Social media (Facebook) και Internet Banking (Συναλλαγές μέσω διαδικτύου)