Πιστοποίηση

Εκπαίδευση ενηλίκων

Τα κέντρα των Computer Experts διαθέτουν επίσης ειδικά τμήματα για ενήλικες με προγράμματα ευέλικτα στις γνωστικές ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου.
Με το κατάλληλο, σύγχρονο software, τις ειδικές σημειώσεις και το σύστημα των Computer Experts, η τεχνολογία και η πληροφορική γίνονται εύκολα και γρήγορα κτήμα όλων όσων μας εμπιστεύονται.
Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία από τις τρεις αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις (ECDL, CAMBRIDGE, MICROSOFT) που απαιτούνται πλέον σε όλους τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι, οι εκπαιδευόμενοι των κέντρων μας έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε ειδικά τεστ προετοιμασίας προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα αποτυχίας στις εξετάσεις.

Πιστοποιήσεις:

  • Χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ και υπό την εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)
  • Ορθολογικής Χρήσης Φυτοφαρμάκων υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας.