Σεμινάρια

Σεμινάρια

Τα κέντρα των Computer Experts σε συνεργασία με άλλους φορείς εκπαίδευσης υλοποιεί σεμινάρια όπως:

Προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας.Εξ αποστάσεως, διάρκεια 18 ημέρες, 105 ώρες

Η παρακολούθηση των ειδικών εξ αποστάσεως σεμιναρίων, δίνει τη δυνατότητα στους υποψηφίους να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ και να αποκτήσουν την ειδικότητα «προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας» η οποία συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στις ειδικότητες που συμπεριλαμβάνονται στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και κατά συνέπεια στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο. Ο τίτλος αυτός αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Πρώτες βοήθειες στην εργασία. Διάρκεια, 3 ημέρες, 18 ώρες.

Σύμφωνα με τον Νόμο ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3850 της 28.05.2010 άρθρο 76 παρ. 7 του Συντάγματος της Ελλάδος και του «ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»:Όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού αλλά και του δημοσίου τομέα θα πρέπει να παρακολουθούν σεμινάρια, εκπαιδεύσεις καθώς και να ενημερώνονται τακτικά για θέματα σχετικά με την Παροχή Πρώτων Βοηθειών. Ο εργοδότης θα πρέπει μεταξύ άλλων να ορίζει τους εργαζομένους που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση χώρων από τους εργαζομένους. Αυτοί οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν λάβει κατάλληλη επιμόρφωση, να είναι επαρκείς σε αριθμό και να τίθεται στη διάθεσή τους το κατάλληλο υλικό ανάλογα με το μέγεθος και τους ειδικούς κινδύνους της επιχείρησης και της εγκατάστασης.