Πληροφορική για παιδιά

Τα κέντρα των Computer Experts παρέχουν ένα πλήρες πρόγραμμα εκμάθησης της χρήσης του υπολογιστή, δομημένο σε βαθμίδες, ανάλογα με την ηλικία και τις δυνατότητες του μαθητή του Δημοτικού Σχολείου. Βασικό στοιχείο των προγραμμάτων εκπαίδευσης, αποτελεί ο μικρός αριθμός μαθητών σε κάθε τμήμα, ο οποίος δεν υπερβαίνει τα 6 άτομα (3-6 άτομα).

Τα προγράμματα αυτά φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με τη νέα τεχνολογία, μέσα από επιστημονικά καταξιωμένο λογισμικό (software) και με προγράμματα που τα βοηθούν να αποκτήσουν νέες ικανότητες – προβολή διαφανειών στον υπολογιστή, δημιουργία ιστοριών με γραφικά, ήχο, ψηφιακή φωτογραφία κ.α.

Οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή ως εργαλείο για την εξερεύνηση ανεξάντλητων πηγών πληροφόρησης όπως οι ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες και το διαδίκτυο (internet).

To πέρασμα από την έμπνευση, στην ανάπτυξη παραγωγικής σκέψης και στη δημιουργία εντυπωσιακού αποτελέσματος, δημιουργεί στα παιδιά μια υπέροχη αίσθηση δημιουργίας και επιτυχίας.

Η διδασκαλία στα κέντρα των Computer Experts στηρίζεται στην αρχή της ενεργού μάθησης, σύμφωνα με την οποία ο μαθητής συμμετέχει στη μαθησιακή διαδικασία από την αρχή ως το τέλος.

Τα κέντρα των Computer Experts διαθέτουν επίσης ειδικά τμήματα για μαθητές Γυμνασίου με προγράμματα ευέλικτα στις γνωστικές ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου. Με το κατάλληλο, σύγχρονο software, τις ειδικές σημειώσεις και το σύστημα των Computer Experts, η τεχνολογία και η πληροφορική γίνονται εύκολα και γρήγορα κτήμα όλων όσων μας εμπιστεύονται. Μεταξύ άλλων στα τμήματα για μαθητές γυμνασίου διδάσκοντα τα προγράμματα: Word, Excel, Access, Powerpoint, Internet.